frankdeboerpensioen.nl maakt gebruik van cookies.

Freelance projecten:

Enkele freelance projecten waar Frank de Boer Pensioenconsultancy afgelopen periode bij betrokken is geweest:

 • Pensioenspecialist bij het project “DGA Pensioenen” :
  Bij een drietal lokale banken verantwoordelijk voor het inventariseren en op orde brengen van lopende pensioenverzekeringen van de dga’s. Dossiers controleren op volledigheid en juistheid en of de regeling nog voldoet aan de doelstelling en wensen van de werkgever en aan de wettelijke eisen. Klant toetsen op CAO - , BPF verplichting en financiële haalbaarheid van de regeling. Een doorrekening van de (toekomstige) premiestroom maken. Pensioengesprekken voeren met dga’s. Eindverantwoordelijk voor het archiveren van alle pensioenstukken en het juist/compleet doorsturen van het digitale pensioendossier naar de organisatie.

 • Productspecialist bij project “Klantgerichte advisering beleggingsverzekeringen” :
  Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en creëren van ondersteunend materiaal voor adviseurs van lokale banken. Inzicht geven van de portefeuille, ondersteuning bij fiscale- en productinformatie. Advisering vanuit productkennis en ervaring met onderhoudsgesprekken met klanten. Ondersteunen bij het ontwikkelen van werksessies bij lokale banken. Deelnemen aan werksessies en klantsamenkomsten, verwerken gegevens en ontwikkelen van presentaties en beleid.

 • Pensioenspecialist bij het project “Collectieve Pensioenen” :
  Bij een zestal lokale banken verantwoordelijk voor het op orde brengen van de lopende collectieve pensioenregelingen van de klanten van de betreffende bank. Dossiers controleren op volledigheid en juistheid en of de regeling nog voldoet aan de doelstelling en wensen van de werkgever. Klant toetsen op CAO - , BPF verplichting en financiële haalbaarheid van de regeling. Een doorrekening van de (toekomstige) premiestroom maken. Pensioengesprekken voeren met ondernemers. Eindverantwoordelijk voor het archiveren van alle pensioenstukken en het juist/compleet doorsturen van het digitale pensioendossier naar de organisatie.

 • Project screenen beleggingsverzekeringen :
  Ca. 400 beleggingspolissen in kaart gebracht. Polisbladen, beleggingswaarde van polissen opgevraagd / opgezocht bij verzekeraars (lijfrente en kapitaalpolissen). Klanten benaderd (telefonisch, per mail, brief en gesprekken gevoerd), advies gegeven en de benodigde formulieren (risicoprofielen, wft-formulieren etc.) opgevraagd. Tevens voorstellen (alternatieven) gemaakt en besproken met klanten. Polisbescheiden en gespreksverslagen verwerkt in administratie.

 • Ondersteunende activiteiten bij pensioenfiscalisten:
  DGA berekeningen (eigen beheer); echtscheidingsberekeningen; waardering diverse voorzieningen; opstellen pensioendocumenten

 • Activiteiten pensioenadvies bij consultancy bureau:
  Als specialist ingezet voor pensioenpresentaties aan werknemers en werkgevers voor de klanten van consultancy bureau . Individuele pensioengesprekken voeren met werknemers. Pensioenvraagstukken in financiële planning verwerken. Inkomensplanningen opstellen en bespreken met ondernemers / particulieren

 • Ondersteunende activiteiten bij consultancy bureau:
  Pensioenpresentaties geven aan werknemers en werkgevers. Individuele pensioengesprekken voeren met werknemers. Pensioenoverzichten maken (verschillende scenario’s: eerder of later met pensioen, hoog/laag-constructies, deeltijdpensioen etc.). Uitwerken vraagstukken levensverzekeringen (pensioenen, lijfrente, overlijdensrisicoverzekeringen). Contact onderhouden met verzekeraars en klanten. Pensioenvraagstukken uitwerken; pensioenbesprekingen voeren met klanten. Opleiding geven aan medewerkers.

 • Ondersteunende activiteiten bij intermediair:
  Ondersteuning administratieve en adviserende werkzaamheden; uitwerken adviezen; opzetten individuele pensioenoverzichten; voeren adviesgesprekken; opleiden medewerkers.

 • Diverse individuele bedrijven (projectmatig)             
  Begeleiden pensioencontracten; Advisering en afwikkeling bij contractverlenging;individuele pensioengesprekken voeren met werknemers. Inventarisatie wensen en mogelijkheden, analyseren en beoordelen diverse aanbiedingen, adviseren, nazorg en begeleiding.

 • Diverse particulieren (projectmatig)
  (Pensioen)overzichten maken en bespreken; inkomensplanning maken en bespreken; begeleiden bij pensioenvraagstukken o.a. ontslagprocedure etc.; dga berekening van pensioenvoorziening in eigen beheer maken.z

 

...

Contactinformatie

Frank de Boer Pensioensconsultancy

Adres Van Dedemlaan 45
  3871 TD Hoevelaken
telefoon 06-20924227
envelop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben lid van:

nopd